Jeśli po zakupie produktu nie dostałeś potwierdzenia zakupu, oznacza to, że najprawdopodobniej wystąpił błąd systemu podczas uzupełniania danych osobowych. Brak potwierdzenia dokonania zamówienia jest równoznaczny z jego niezatwierdzeniem/niesfinalizowaniem transakcji w naszym sklepie.

Zalecamy wówczas sprawdzenie następujących kwestii:
1) Sprawdź czy nie przekroczyłeś sugerowanego czasu 15 minut podczas wypełniania formularza zamówienia. Po upływie wyznaczonego czasu dane mogą nie zostać zapisane. Jeśli mimo przestrzegania czasu pojawia się błąd, spróbuj zresetować „dane prywatne przeglądarki” (kombinacja klawiszy ctrl-shift-del).
Aby strona składania zamówienia funkcjonowała poprawnie, rekomendujemy używanie jednej z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera.
W razie innych problemów prosimy o kontakt z działem technicznym w firmie copy.net.pl pod adresem serwis@copy.net.pl bądź biuro@copy.net.pl