Zastosowanie Xerox® Global Print Driver® w Twoim miejscu pracy oznacza mniejsze zaangażowanie działu informatycznego i mniej problemów dla użytkowników końcowych. Nie ma potrzeby pobierania oddzielnych sterowników druku do każdego urządzenia w biurze. Xerox® Global Print Driver® to prawdziwie uniwersalny sterownik drukarki umożliwiający drukowanie za pomocą praktycznie każdej drukarki lub drukarki wielofunkcyjnej – nawet za pomocą wyrobów innych producentów.

Kluczowe funkcje

 • Umożliwia osobom zarządzającym sprzętem informatycznym na kwalifikowanie i wdrażanie wszystkich urządzeń drukujących, a także zarządzanie nimi za pomocą jednego sterownika
 • Znacząco upraszcza wymianę lub aktualizowanie sieciowych urządzeń drukujących — wystarczy podłączyć nowe urządzenie i nadać mu taki sam adres IP jak starej drukarce (lub przekierować port). Sterownik Global Print Driver automatycznie wykrywa urządzenie i aktualizuje zestaw funkcji dostępnych dla użytkowników. Nie ma potrzeby ponownego kwalifikowania lub instalowania oprogramowania.
 • Globalnie wdraża ustawienia drukarki zależne od aplikacji
 • Szybka i łatwa instalacja nowych urządzeń zwiększa efektywność działu informatycznego
 • Prawdziwie uniwersalny — obsługuje drukarki Xerox i innych producentów obsługujące język PCL i PostScript
 • Umożliwia pracownikom działu informatycznego wprowadzanie globalnych ustawień druku zależnych od aplikacji, takich jak drukowanie tylko w odcieniach szarości lub dwustronne, co polepsza kontrolę kosztów drukowania
 • Szybka instalacja — użytkownicy mogą natychmiastowo używać sterownika, nie potrzebują w tym celu pomocy działu informatycznego
 • Interfejs użytkownika zawiera najczęściej używane funkcje na pierwszej karcie, tak więc użytkownicy mogą łatwo znaleźć i wybrać opcje drukarki
 • Łatwe użytkowanie oprogramowania w przedsiębiorstwie
 • Kompatybilność z przyszłymi produktami firmy Xerox oznacza, że nie musisz aktualizować sterowników, gdy dodajesz nowy sprzęt do swojego zestawu
 • Wbudowany system pomocy online, pozwalający rozwiązywać problemy i udzielać konsultacji technicznych na całym świecie, w 26 językach
 • Szybka instalacja pozwala administratorom na zmianę ustawień sterowników bez ich ponownej instalacji lub naruszania certyfikatów
 • Funkcje Earth smart pozwalają na konfigurację opcji oszczędzających papier, dokonywaną z jednego miejsca. Przykładowo, Identyfikator zadania drukowania pozwala drukować dane zadania lub użytkownika na marginesie pierwszej strony, nie marnując na to stron przewodnich

Zwykle przy wysyłaniu zadania do drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego trzeba było użyć innego sterownika drukarki dla każdego urządzenia. Administratorzy urządzeniami informatycznymi często doświadczali problemów związanych z instalacją, organizowaniem i konfigurowaniem sterowników.

Kluczowe wyzwania

 • Wiele sterowników to zaśmiecanie komputerów użytkowników
 • Utrata produktywności ze względu na konieczność nauczenia się obsługi nowego interfejsu każdej drukarki przez administratorów i użytkowników urządzeń informatycznych.
 • Wyższy poziom frustracji spowodowany niższą produktywnością
 • Spadający na administratorów urządzeń informatycznych obowiązek kwalifikowania, ładowania i organizowania sterowników i kolejek druku w przepływach pracy opartych na serwerach
 • Spadający często na administratorów urządzeń informatycznych obowiązek zarządzania sterownikami drukarek na lokalnych komputerach użytkowników w środowiskach sieci równorzędnych
 • Wyższe koszty firm w związku z większym nakładem pracy administratorów urządzeń informatycznych

Odpowiedzią jest Xerox® Global Print Driver™, ale jakie było pytanie? – Czy zdarza Ci się męczyć
zastanawianie się, którego sterownika drukarki użyć? Czy kiedykolwiek wysłałeś dokument do drukarki w
innym kodzie pocztowym, ponieważ wybrałeś niewłaściwy sterownik? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś
się, dlaczego masz listę sterowników dłuższą niż ekran? To tylko kilka pytań, na które odpowiedzią jest
zastosowanie sterownika Xerox Global Print Driver (X-GPD).

X-GPD to łatwy w instalacji i obsłudze uniwersalny sterownik, który oferuje uproszczone użytkowanie
personelowi IT lub administratorom sieci. X-GPD oferuje wygodę tym, którzy zarządzają różnymi
zestawami urządzeń drukujących, Xerox lub innymi, w sieci. X-GPD znacznie zmniejszy również czas i
wysiłek wymagany do zainstalowania i uaktualnienia sterowników druku.

Dobra, widzę te wątpiące twarze, ale powiem ci o tym sterowniku, sterownik Xerox Global Print Driver
pozwala drukować na prawie każdej drukarce lub drukarce wielofunkcyjnej, ale czekaj, jest więcej. Ten
globalny sterownik druku współpracuje nie tylko z produktami Xerox, ale nawet z produktami innych
producentów. Jest to naprawdę uniwersalny sterownik obsługujący drukarki PostScript i PCL firmy Xerox i
innych producentów.

Jeden globalny sterownik druku Xerox do wielu drukarek
Jakie są więc zalety Global Driver? X-GPD umożliwia informatykom tworzenie globalnych ustawień
aplikacji druku, takich jak drukowanie dwustronne lub czarno-białe, aby obniżyć koszty. Wspólny interfejs
również ograniczy szkolenie, gdy do sieci zostanie dodane nowe urządzenie drukujące. Wystarczy
podłączyć nowe urządzenie i nadać mu ten sam adres IP co stara drukarka (lub przekierować port).
Xerox Global Print Driver automatycznie wykrywa urządzenie i aktualizuje opcje funkcji użytkownika. Brak
konieczności ponownej kwalifikacji lub ponownej instalacji! Interfejs użytkownika pokazuje najczęściej
używane funkcje na pierwszej karcie, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo znaleźć i wybrać opcje
drukarki. Sterownik jest dostępny w ponad 25 językach.