Często zdarza Ci się, że Twoja drukarka nie drukuje na czarno, a zamiast upragnionego wydruku otrzymujesz z podajnika papieru puste kartki? Jeśli tak, na pewno wiesz, jakie to frustrujące. Na szczęście niejednokrotnie można temu w bardzo prosty sposób zaradzić. W tym artykule wyjaśnimy, co może być przyczyną problemu, a także podpowiemy, co zrobić, aby znów otrzymywać wydruki dobrej jakości.

Drukowanie na czarno to jedno z najczęściej wykonywanych zadań w przypadku ogromnej większości drukarek. Urządzenia drukujące na czarno są niezbędne – i to nie tylko w biurach, firmach czy urzędach, ale też w naszych domach. Stąd nic dziwnego, że gdy otrzymujemy kiepskiej jakości czarne wydruki, budzi to naszą irytację.

Poniżej przedstawiamy krótki poradnik, co robić, gdy drukarka nie drukuje na czarno. Każdy z poniższych podpunktów może być powodem takiej sytuacji, warto więc po kolei eliminować przyczyny nieprawidłowego działania sprzętu, aby w końcu znaleźć tę właściwą.

Za duże przeciążenie drukarki.

Niejednokrotnie zdarza się, że niska jakość wydruku jest spowodowana zbytnim przeciążeniem drukarki – na przykład na skutek uprzedniego ciągłego drukowania dużej liczby stron. Gdy po długotrwałym nieustannym używaniu drukarki nagle jakość wydruków znacząco się pogorszyła, odczekaj około pół godziny, a następnie sprawdź ponownie jej działanie. Jeśli po jakimś czasie drukarka wciąż nie drukuje koloru czarnego – przejdź do kolejnych punktów.

Nieprawidłowe ustawienia drukarki.

Warto sprawdzić, czy po ustawieniu opcji drukowania w skali szarości jakość czarno-białych wydruków ulegnie zmianie. Aby ustawić skalę szarości, otwórz w komputerze drukowany dokument, wybierz w menu opcję „Plik”, następnie „Drukuj” – w oknie dialogowym drukowania zaś pozycję „Właściwości” (lub „Opcje”, „Preferencje”, „Ustawienia” – nazwa zależy od programu, w którym drukujemy). Znajdź następnie opcję wydruku czarno-białego i włącz skalę szarości (oczywiście, gdy drukujesz jedynie na czarno). Nie zapomnij zatwierdzić zmian.

Pomocne też może okazać się zmienienie ustawień jakości druku – sprawdź, jak drukarka będzie drukowała po zaprogramowaniu zarówno na lepszą, jak i na gorszą jakość.

Brak czarnego atramentu.

Czasem może się okazać, że przyczyny niedrukowania na czarno są prozaiczne – na przykład niski poziom atramentu we wkładach, czego świadomość nie zawsze mamy. Aby sprawdzić, czy drukarka atramentowa posiada odpowiedni poziom tuszu, należy z poziomu systemu operacyjnego uruchomić oprogramowanie drukarki, a następnie wybrać, w zależności od używanego systemu operacyjnego, opcję „Szacunkowe poziomy atramentu” bądź „Stan materiałów eksploatacyjnych”. Otworzy się wówczas okno z obrazkową reprezentacją stanu atramentu w drukarce – osobno dla atramentu kolorowego i osobno dla czarnego. Jeśli ten drugi będzie miał bardzo niski poziom, należy wkład wymienić.

Jak to zrobić? Wymiana atramentu w drukarce jest łatwiejsza, niż może się to na początku wydawać. Należy upewnić się, że drukarka jest włączona (powinna być zarazem w stanie bezczynności, co objawia się niewydawaniem żadnych dźwięków sugerujących proces drukowania). Następnie podnieś pokrywę dostępu do wkładów atramentowych i wyjmij wkład z czarnym atramentem – zazwyczaj znajduje się on w gnieździe z prawej strony – poprzez delikatne naciśnięcie go, a następnie pociągnięcie do siebie i wysunięcie. Trzymając nowy wkład po jego bokach, wsuń go w opróżnione gniazdo. Następnie delikatnie go dociśnij, aby zatrzasnąć go w odpowiedniej pozycji. Zamknij pokrywę oraz postępuj zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na wyświetlaczu drukarki. W ciągu kilkunastu sekund powinna się wydrukować strona konfiguracji drukowania.

W przypadku urządzeń wielofunkcyjnych – niewyrównana drukarka.

W uzyskaniu wysokiej jakości wydruków w sprzęcie takim jak urządzenie wielofunkcyjne okazać się może pomocne przeprowadzanie tak zwanego wyrównywania wkładów. Aby to zrobić, otwórz panel o nazwie – w zależności od modelu drukarki – „Przybornik drukarki” bądź „Centrum obsługi drukarki”, w którym znajdziesz opcję „wyrównaj wkład”. Po jej zatwierdzeniu urządzenie wydrukuje tak zwaną stronę wyrównywania wkładów. Umieść ją na szybie skanera stroną zadrukowaną do dołu w ten sposób, aby jej lewa krawędź ściśle przylegała do lewej krawędzi szyby, a górna krawędź – do górnej. Jedyne, co należy następnie zrobić, to naciśnięcie przycisku „OK” – urządzenie samo wyrówna wkłady drukujące, co powinno skutkować lepszą jakością druku.

Zanieczyszczone wkłady atramentowe.

Jeszcze inną przyczyną uzyskiwania kiepskiej jakości czarnych wydruków mogą być zanieczyszczone wkłady atramentowe. Na szczęście drukarki mają możliwość samodzielnego przeprowadzania ich czyszczenia. Aby to zrobić, w uruchomionym z poziomu systemu operacyjnego panelu sterowania drukarką należy wybrać opcję „Wyczyść wkłady atramentowe” bądź „Wyczyść głowice atramentowe”. Po przeprowadzeniu tej operacji drukarka wydrukuje stronę testową – jeśli jej jakość nie jest satysfakcjonująca, przeprowadź czyszczenie drugiego stopnia zgodnie z instrukcją, która pojawi się na wyświetlaczu drukarki.

Zanieczyszczone obszary wokół dysz.

Czasem niezbędne może się okazać ręczne wyczyszczenie obszarów wokół dysz drukarki – wykonuj jednak tę czynność jedynie wtedy, gdy na stronie testowej widać w tekście smugi lub rozmazania. Tak jak w przypadku wymiany atramentu, otwórz pokrywę dostępu do wkładów, a następnie wyjmij wkład z czarnym atramentem, delikatnie go naciskając i pociągając do siebie. Połóż następnie wkład na czystym arkuszu papieru, tak, aby jego dysze skierowane były do góry. Zwilż przygotowany uprzednio patyczek z pianki gumowej wodą destylowaną, butelkowaną bądź filtrowaną, a następnie oczyść obszar wokół dysz atramentowych. W przypadku tej czynności niezwykle ważna jest precyzja – nie należy czyścić ani samych płytek dysz, ani styków wkładu atramentowego, może to bowiem prowadzić do zatkania dysz, problemów z połączeniem elektrycznym lub innych późniejszych trudności z przepływem atramentu. Po skończonej czynności zostaw dyszę na około 10 minut do wyschnięcia bądź delikatnie ją osusz za pomocą czystego wacika, następnie włóż wkład z powrotem do gniazda i zamknij pokrywę drukarki.

Gdy powyższe czynności nie przyniosły rezultatu, pomocne może okazać się wymienienie całego wkładu z czarnym atramentem – nawet wówczas, gdy poziom atramentu jest wysoki. Być może to bowiem właśnie sam wkład jest wadliwy, co skutkuje niskiej jakości czarnym wydrukiem. Warto sprawdzić, czy na wkład obowiązuje jeszcze gwarancja – jeśli tak, oddaj go w jej ramach.

Gdzie jeszcze może leżeć problem?

Czasem może się okazać, że problem tkwi jeszcze gdzie indziej – w zatkaniu wężyka drukarki zaschniętym atramentem. Wiele drukarek, na przykład HP deskjet, skonstruowanych jest w ten sposób, że niejako samodzielnie przeprowadzają one czyszczenie głowicy za pomocą wężyka pompy atramentu, która „przepycha” atrament z głowicy do specjalnej gąbki, tzw. pochłaniacza.

Niestety, specyficzny skład czarnego atramentu powoduje, że bardzo szybko on zasycha (w przypadku drukowania na papierze jest to niewątpliwie jego duża zaleta), co powoduje zatykanie wężyka. Jest to brzemienne w skutkach zwłaszcza podczas wymiany atramentu, kiedy to do głowicy dostaje się powietrze – powinno ono jak najszybciej zostać odpompowane i zastąpione atramentem z nowego wkładu, co, wskutek zablokowania wężyka, staje się niemożliwe. Konsekwencją tego jest fakt, że drukarka przestaje drukować na czarno.